Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay

PICS: Deadly Kenya mall attack

PHOTOS:Kenya mall attack, Al Qaeda-linked Somali militant group  Al-Shabab claims responsibility