Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay

Rahul in Mahapanchayat

Rahul in Mahapanchayat

AICC General Secretary Rahul Gandhi along with UPCC chief Rita Bahuguna Joshi and party leaders Pramod Tiwari and Jitin Prasada during the Kisan Mahapanchayat at Aligarh.