Samay | UP/Uttarakhand | MP/Chattisgarh | Bihar/Jharkhand | Rajasthan | Aalami Samay
  • Home
  • Entertainment
  • Raksha Bandhan: Priyanka Chopra to Sara Ali Khan, Bollywood celebrates Rakhi

Raksha Bandhan: Priyanka Chopra to Sara Ali Khan, Bollywood celebrates Rakhi

Raksha Bandhan: Priyanka Chopra to Sara Ali Khan, Bollywood celebrates Rakhi

Dia Mirza put up these cute Raksha Bandhan photos featuring Avyaan, step-daughter, Samaira, and husband Vaibhav Rekhi.